GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik hükümlerinin amacı, Google Play ve App Store adreslerinde yer alan uygulamaya (“Uygulama”) üye olarak Kullanıcı sıfatını kazanan kişiler tarafından “SECURE-LINE” yazılımından yararlanılan süre boyunca Medyasyon Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir. İşbu Gizlilik hükümleri, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Kullanıcının sahip olduğu uygulamada yer alan, SECURE-LINE yazılımı tarafından uygulamaya yüklenen İçerik, Kullanıcı’ya aittir. Şirket önceden Kullanıcı onayı almaksızın bu içeriği üçüncü kişilerle paylaşamaz. Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen içerikleri Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bu bağlamda Şirket, Kullanıcı içeriklerini özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama borcu olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve devamı/sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya kamuya ifşasını önlemek adına gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Kullanıcının Şirkete onay vermesi halinde Kullanıcının erişimine onay verdiği harici uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kullanıcının verdiği izin çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ve/veya ortakları tarafından Kullanıcının talep ettiği hizmetleri sağlamak adına üçüncü kişilere devredilebilir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile iletişim/temas kurmak veya Kullanıcının Uygulamadaki ve yazılımdaki tecrübesini pozitif anlamda etkilemek/iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, güncelleme, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amaçlarıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin devam ettirilmesi ve Şirketin hizmetlerinin Kullanıcıya temini için gerekli olan diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla da işleyebilecek ve saklayabilecektir.

Şirket, Kullanıcının Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayıp işleyebilir.

Uygulama üzerinde yapılan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda onay veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler ortaya çıkarmak ve bir veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Şirket, işbu Gizlilik hükümlerini dilediği zaman Uygulamada yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik hükümleri uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son Güncelleme: 23 Ekim 2023

SPEECH ANALYTIC - Sunum Talep Formu

Lütfen formdaki tüm alanları tam olarak doldurun. Müşteri hizmetlerimiz en kısa zamanda size geri dönüş yapacaktır.

SECURE-LINE Müşteri Talep Formu

Lütfen formdaki tüm alanları tam olarak doldurun. Müşteri hizmetlerimiz en kısa zamanda size geri dönüş yapacaktır.

  •  Slide-1
Device Slider